డా,,ఇమ్రాన్ ఖాన్ హంతకులను శిక్షించాలని గోడపత్రిక విడుదల చేసిన sdpi నాయకులు

డా,,ఇమ్రాన్ ఖాన్ హంతకులను శిక్షించాలని గోడపత్రిక విడుదల చేసిన sdpi నాయకులు గుంటూరు ,ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని సిబార్ డెంటల్ కాలేజ్ విద్యార్థి డా,,ఇమ్రాన్ ఖాన్ ఆత్మహత్యకు కారణమైన కాలేజ్

Read more